Синтеза протеина

Образовање:

Белков је назвао азотно високо молекуларноорганска материја. Израђени су од аминокиселина. Протеини испуњавају основне задатке у виталној активности и структури организама, будући да су њихова главна и неопходна компонента. Захваљујући овим органским једињењима постоји метаболизам, енергетске трансформације.

Због релативно велике величинемолекули, сложеност структуре, као и недостатак информација о структурном саставу већине супстанци, није успоставио рационалну јединствену класификацију протеина. Постојећи систем раздвајања је увелико условљен. У својој конструкцији се као основа узимају физичка и хемијска својства протеина, извори њихове производње, биолошка активност и други, често случајни знакови.

Дакле, глобуларни и фибриларни,хидрофобне (нерастворне) и хидрофилне (растворљиве) супстанце. Ово одвајање је засновано на физичко-хемијским својствима једињења. У зависности од извора производње, изоловани су протеини нервног ткива, крвног серума, мишића и других. Постоје и бактеријска, животињска и биљна једињења. У складу са биолошком активношћу, протеини-хормони, протеински-ензими, контрактилни и структурни протеини, антитела и други се излучују. Треба напоменути да постоје одвојена једињења која се не могу додијелити било којој од горе наведених група. Ово је последица несавршености система класификације и изузетне разноликости самих протеина.

Прихваћено је поделити везе у комплекс(протеина) и једноставних (протеина). Једноставни протеини су само аминокиселински полимери. Комплексна једињења, поред остатака аминокиселина, садрже и не-протеинске превлаке.

Свака ћелија садржи хиљаде органскихМацромолецулар једињења. У вези са чињеницом да се током живота тела ове супстанце уништавају пре или касније, ћелија мора извршити континуирану синтезу протеина како би се обновили његови органоиди, мембране и друге компоненте. Уз ову великом броју ћелија предвиђа формирање органских једињења целог тела. У овом "производњу" се бави, на пример, ћелија у жлездама ендокриног који производе хормоне. Где синтеза протеин има највећу интензитет.

Производња једињења захтева знатне трошкове енергије. Извор који обезбеђује не само протеинску синтезу, већ и све ћелијске процесе, је АТП.

Треба напоменути да су различите функције иПроблеми са једињењима се формирају у складу са њиховом примарном структуром - аминокиселинском секвенцом у молекулу. Наследни подаци о примарној структури протеина садржани су у нуклеотидном ланцу молекула ДНК. Дио дезоксирибонуклеинске киселине која садржи информације о аминокиселиној секвенци једног једињења назива се ген.

Синтеза протеина се јавља на рибосомима, у ћелијскојцитоплазма. У цитоплазми из језгра информације о структури једињења долазе у облику и-РНК (информационе РНК). Да би се извршила синтеза молекула и-РНК, појавила се "одвијање" (деспирализација) ДНК места. Следећи процес се заснива на принципу комплементарности. Уз помоћ ензима на једном од ДНК ланаца, долази до синтезе молекула РНК.

Цитоплазма мора садржаватиодређени скуп амино киселина. Потребно је за синтезу протеина. Формирање ових аминокиселина је резултат разградње органских једињења за храну. Осим тога, аминокиселина може ући на место директне синтезе (у рибозом), придржавајући се посебне транспортне РНК (т-РНК).